Listas abertas a debate (2 de 2)

asamblea_democracia_directa

Artigo publicado en Sermos Galiza o día 17 de xullo do 2013

Nada máis lonxe da miña atención co artigo anterior que desacreditar o sistema de listas abertas. Simboliza un paso adiante cara unha democracia participativa e, sobor de todo, integrada na sociedade. Porque aquí é onde fallan os sistemas, nas persoas que non participan na sociedade á que pertencen. De qué nos sirve unha democracia participativa si a sociedade está adormecida, é consentidora e só se moviliza por intereses egoistas? Seguir lendo

Listas abertas a debate (1 de 2)

falar

Artigo publicado en Sermos Galiza o día 20 de xuño do 2013

Co gallo da primeira Asemblea Nacional de Anova volveu á palestra o debate sobre a conveniencia ou non das listas abertas nun proceso electoral. Non é un debate novo, xurde cada vez que unha forza política se aproxima a unha Convención, Asemblea ou Congreso. PSOE, BNG e agora Anova teñen prantexado nalgunha ocasión esta posibilidade, mais non ten sido até este último caso no que finalmente se aprobou o seu uso, coido que precipitadamente e relatarei porqué. Seguir lendo

Vivenda protexida, D.E.P.

vpo

Artigo publicado en Sermos Galiza o dez de xuño do 2013

Vén de aprobarse o novo Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, logo de ter rematada a vixencia do seu predecesor, o 2009-2012, que como a maioría de iniciativas do Goberno ZP estaba máis cargado de boas intencións que de solucións prácticas.

Certifícase en Madrid a defunción da vivenda protexida como se ten entendido até o de agora, o que leva á desaparición práctica da fórmula de acceso máis democrática e xusta que nos podamos imaxinar, as cooperativas.

Desaparece toda alusión a vivendas protexidas en propiedade, un feito que non sería malo de todo tendo en conta que o acceso á vivenda non ten que levar consigo a propiedade, mais non se establece período de transición algunha. En qué posición quedan as cooperativas de vivendas constituidas até o de agora que non executaron o seu proxecto? E as parcelas adxudicadas polas distintas administracións públicas que aindan non contan con declaración provisional? Seguir lendo

Os 104 do BNG

unidade

Publicado en Sermos Galiza o 27 de Abril do 2013

Celebróuse o primeiro Consello Nacional logo da profunda renovación practicada na XIV Asemblea Nacional e cun Portavoz Nacional de perfil moi alto e moi dialogante que, ademáis, non é nin será un profesional da política por ostentar ese cargo. Media de idade nos corenta e ún anos, paridade plena e cordialidade no debate. Un panorama diametralmente oposto ao que nos queren vender noutros medios.

A esquizofrenia que practican algúns ao redor do BNG é tal que os que eramos críticos co rumbo que estaba a tomar o BNG agora temos que defendernos dos erros daqueles que os cometeron pero que decidiron abandonar a formación ao non ser quen de hexemonizar o seu discurso fronte á rebeldía da militancia. Unha nova xeración loitaba por mudar o nacionalismo galego cunha postura crítica ao sistema namentres a súa propia formación loitaba por asimilarse ao mesmo. Seguir lendo

Nacionalismo e municipalismo

Manifestacion Dia da Patria 2011 BNG

Publicado en Sermos Galiza o 29 de marzo do 2013

Recollo o reto prantexado nun comentario dun artigo anterior sobre os feitos que rodean ao nacionalismo nos concellos logo do cambio de panorama político galego. E como agora sí que toca, podo decir sin temor á reprobación por elo que aquél que abandona a formación política pola que foi elexido e conserva o seu cargo denomínase tránsfuga. E logo, qué se pode facer cando antigos compañeiros e compañeiras cos que pasaches multitude de dificultades, que creías sinceiros e honestos, de súpeto adoptan actitudes máis propias dun concelleiro enoxado do PP porque non lle tocou a súa parte do pastel? Seguir lendo

Crise do sistema ou da sociedade?

soc-civil

Publicado en Sermos Galiza o 7 de marzo do 2013

Atopámonos nun momento crítico na nosa sociedade. Todo está en cuestión mais nada semella mudar. As antiguas fórmulas demostráronse inválidas pero as reforzamos ante cada decisión tomada para atallar a crise. Logo, qué é o que nos está a pasar? Non pretendo dar coa solucións, mais si instar a que reflexionemos en conxunto co fin de que a vontade colectiva atope o camiño correcto.

Ainda está fresco na memoria o proceso electoral vivido en Galiza, o resultado foi convulso por sorprendente e porque non afectou ao partido no Goberno do xeito que poderíamos agarda si a maioría da sociedade quixera de verdade facer borrón e conta nova. Engadamos á ecuación transcurrido o tempo voltamos a ter que falar de enquisas en medios de prensa. Seguir lendo

A revitalización do BNG – Comunicación

comunicacion

Publicado no Sermos Galiza o 1/02/2013

Saldo a conta pendente entorno ao proceso de revitalización iniciado polo BNG coas cuestións que considero de trascendental importancia, a comunicación entre organización e cidadanía. Algo que se define con acerto no texto oficial como a tentativa de vencer os muros da incomunicación.

No tocante aos referentes públicos do BNG, si non trasmiten a ilusión por mudar o país, si non viven a exercicio da política con paixón, dificilmente poderán xerar ilusión e paixón. Pero esa ilusión e paixón non se pode escenificar, debe ser sentida. O que non sexa quen de transmitir esas sensacións debe deixar paso a aqueles que sí o fagan. É cando menos paradóxico que o máis sinceiro de todos e todas sexa o primeiro en deixar paso a outras caras. Guillerme Vázquez é un dos nosos, non é elite política, é cidadán coma tí e coma eu. E fago unha paréntese para realizar unha crítica extensiva a toda a sociedade: actualmente está latente o descrédito aos mal chamados “profesionais da política”, mais no momento de exercer a acción política desinteresada non se atopan efectivos suficientes que estean dispostos a colaborar. Seguir lendo

A revitalización do BNG – Movementos sociais e organización

movemento social

Publicado no Sermos Galiza o 07/01/2013

Prometía no artigo anterior analizar a temática sobre a revitalización do BNG en dous artigos, mais finalmente as estratexias de traslación do noso traballo e ideas á sociedade ficarán reflexadas nun terceiro e último artigo, a cuestión penso que o merece. Xa que logo, continúo coas reflexións iniciadas, desta vez acometendo cuestións relacionadas entorno ás relacións cos movementos sociais e a organización interna.

Unha sociedade viva provoca a existencia de multiplicidade de colectivos e o achegamento dunha formación política debe ser a través da colaboración e a fuxida do partidismo. É algo tan esencial como que a base social do BNG estea conformada por persoas que proveñan doutros ámbitos que non sexan os estrictamente políticos. Existen nestes intres outras organizacións que pretenden asaltar os movementos sociais para enchelos de contido partidista, de oportunismo. É o camiño contrario ao correcto e non provoca máis que fracaso na procura do resultado desexable: a transformación social. Coido que o BNG sempre foi xeneroso nese eido, mesmo até á estupidez, realizando un traballo sin rédito político. É o camiño máis ingrato mais tamén o máis honesto. Seguir lendo

A revitalización do BNG – Resultados, política e alternativas

revitalizacion_centros_historicos_espacios_riesgo_ccemex_octubre_2012

Artigo publicado en Sermos Galiza o 27/12/2012

O proceso de consulta coas bases sociais que vén de iniciar o BNG é algo que deberían practicar asíduamente as formacións políticas, unha demanda activamente reclamada pola sociedade na actualidade. Fomos quen de ter a valentía e a humildade de abrirnos sin censuras a través dun documento que é tremendamente sinceiro.

Fuxo dunha análise do prantexado nese documento, mais sí que me gustaría tentar dar resposta ás preguntas que nel se reflexan, non sen antes sinalar o que é evidente pero que non todos teñen comprendido: o proceso de consulta coa sociedade busca escoitar e finalmente reflexionar sobre o escoitado. Seguir lendo

O 15-M deixa pegada

la_ola

Artigo publicado no Sermos Galiza o 5 de decembro do 2012

Moito se ten falado do impacto do 15-M no panorama político galego, sobor de todo na falta de adecuación ao fenómeno por parte de PSOE e BNG. Na confluencia de 15-M co BNG é cara onde dirixirei a miña mirada, por ter vivido en primeira persoa ambas experiencias.

Cando o fenómeno do 15-M estoupou foi toda unha sorpresa, mesmo para os organizadores da manifestación. A rede enchéuse de cartaces, proclamas e apoios mediante envíos masivos de correos electrónicos, rechíos e “gústame”. Nada fora do normal, múltiples convocatorias tiñan aparecido anteriormente sin apenas repercusión. Mais daquela vez non foi o mesmo. Masivamente a cidadanía decidiu que xa era hora de deixar a desidia aparcada. Seguir lendo